man die affiliate marketing uitvoert

Wat is affiliate marketing en hoe gebruik je het?

Consumenten zijn nogal nukkige mensen en dat merk je wellicht ook wel eens aan jezelf. Vandaag vind je bijvoorbeeld het pakje basis soep de best smakende soep die je ooit gedronken hebt, om morgen de mening te zijn toegedaan dat je wel uitkijkt om in plaats van deze soep een hoogwaardiger goedje, te proeven.

Tussen die twee momenten in, heb je namelijk een filmpje over gezonde kant klare soepen van je favoriete YouTube influencer Kayley gevolgd, die je het gebruik van de soep die je eerst lekker vond afraadde.

Je deed ervolgens haar, beter aan soep XYZ van fabrikant QRX aan te schaffen, door gelijk te klikken op de link onder de foto. Ze had het gedronken toen ze zich een beetje duf voelde, een gevoel dat gelijk na de eerste slok verdween. Natuurlijk klikte je op de link om een voordeelpak van de soepen te bestellen. er op vertrouwend dat je een super aankoop hebt gedaan.

Waar je je echter misschien niet van bewust bent, is het feit dat er door de marketingafdeling van bedrijf QRX samen met Kayley handig is ingespeeld op je wispelturig consumentengedrag. Door via de link je bestelling bij hen te doen, ontvangen zowel de fabrikant QRX als Kayley een gedeelte van de opbrengst van je aankoop.

Deze constructie waar je (misschien onbewust) deel van uitmaakt, wordt met de term affiliate marketing aangeduid. Het behoort thans tot een van de meest gebruikte online marketing modellen voor bedrijven enerzijds terwijl het anderzijds aan personen die een website bezitten een manier geeft om op een haast passieve manier een inkomen te generen.

Hoe een samenwerking als deze tot stand komt en waarom het nu de juiste tijd is om ook aan affliate marketing te doen of een affliate marketeer te worden, lees je in de volgende alinea’s.

Wat is affiliate marketing

Misschien weet je reeds dat een affiliate een partner is en dat marketing alle methoden omvat waarmee een ondernemer zich bedient om zijn producten of diensten onder de aandacht van zijn doelgroep te brengen. Deze twee termen duiden daarom een partnerschap tussen een bedrijf en een individu aan, die er op gericht is meerdere afnemers van diensten en goederen te verwerven. Kenmerkend voor deze vorm van marketing is dat het via het internet verloopt. Vandaar dat de affiliate of over een eigen website (webwinkel of blog) beschikt of gebruik maakt van sociale platformen als Pinteres, Instagram, Youtube en Facebook om het desbetreffend product te (helpen) promoten. Als tegen prestatie deelt de affiliate in de opbrengst van elke aankoop die middels de door hem of haar op zijn of haar website geplaatste link, tot stand komt

Maar dat is toch franchising?

Affilate marketing zou je inderdaad een vorm van franchising kunnen noemen, wanneer je er slechts vanuit gaat dat A een product van Bedrijf QRX promoot in zijn fysieke winkel. Echter is A verplicht dat te doen volgens een door dit bedrijf voor alle overige franchisenemers vastgesteld concept. Zo zal A onder andere de frisdranken in de door bedrijf QRX beschikbaar gestelde koelkast moeten uitstallen en zich aan de opgegeven structuur bij het promoten van dit product moeten houden. Dit voor het behouden van de uniforimiteit bij alle franchisenemers.

Een affiliate marketeer is vrij om de opzet van de promotie van het product zelf te bepalen. Daardoor kan hetzelfde boek door verschillende mensen vanuit diverse invalshoeken onder de aandacht van de doelgroep worden gebracht. Een affliate marketeer is ook vrij om zelf te kiezen voor de media bij welke zij deze promotie zullen doen.

In bepaalde gevallen komt hij of zij wel met de eigenaar van het product overeen dat er bijvoorbeeld niet aan keyword marketing mag worden gedaan en dat het slechts gedeeltelijk mogelijk is om naar hun website door te linken. Het belangrijkste bij affiliate marketing is echter dat de affilate link doorverwijst naar de shop van de fabrikant.

Wanneer je als internet bezoeker in een tekst klikt op een affiliate link, kun je niet weten dat je met deze handeling de affiliate marketeer helpt aan een inkomen op een van de hierna nog te beschrijven manieren. In sommige gevallen attendeert zo een marketeer je er wel op door aan te geven dat hij of zij commissie ontvangt als je besluit de link te volgen of wanneer je via de link een aankoop doet. Of de marketeer geeft aan dat zijn productreview geschreven is ter verhoging van het aantal leads van het product, omdat hij of zij een partner is van dit bedrijf.

In alle andere gevallen kom je er pas achter dat je met een affliate marketeer te maken hebt door de code van de pagina te bekijken.

Een affiliate marketing code kan er zo uit zien:

Affiliatemarketingrevolutie.nl/affiliate-94030

Je komt door de code te lezen dus achter:

 • Het internetadres van de eigenaar/fabrikant van het product in af: www, website van de maker van het product .com;
 • De click code van de affiliate marketeer: 12345 6789;
 • Informatie over de foto van het product namelijk de website waar het is opgeslagen, de afmeting en de dikte van de rand die eromheen zit. Een beschrijving van de foto wordt in een alt tag geplaatst.

Methoden om affiliate marketing door te voeren

Wanneer je als affiliate de link naar het product hebt geplaatst op bijvoorbeeld je website, kun je betaalt worden wanneer:

 1. Iemand op de link klikt en daardoor op de pagina van de ondernemer belandt. Dit heet pay per click (PPC);
 2. Iemand de link geklikt heeft, doorverwezen werd naar de pagina van de ondernemer en het product daadwerkelijk aankoopt. Deze vorm wordt pay per sale genoemd (PPS);
 3. Indien je iemand laat klikken op je link met het doel dat hij of zij hierna een bepaalde handeling verricht, zoals zich opgeven voor de nieuwsbrief van het bedrijf of het downloaden van software, is er sprake van pay per lead (PPL).

De producent weet dat de internet bezoeker door jou promotie is belandt op zijn website, vanwege een cookie die door het klikken op je affilate link, op de computer van deze persoon wordt geplaatst. Het blijft tussen de een en negentig dagen actief, waardoor je je commissie niet kunt mislopen. Dit bedrag wordt op je bankrekening gestort of wordt via een andere internationaal erkende betaalmethode aan je uitgekeerd.

Juridische aspecten

Dat de fabrikant of eigenaar van het product dat je wenst te verkopen zich aan de geldende regels van het Nederlands (handels)recht dient te houden, staat buiten kijf. Hij of zij zal zijn bedrijf bijvoorbeeld moeten hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ook aan zijn belasting betalingsverplichtingen moeten voldoen.

Word je partner van een dergelijk bedrijf, dan neem je deel aan het economisch verkeer waardoor de regels van het recht ook van toepassing op je kunnen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je bijvoorbeeld met de eigenaar van het product overeenkomt dat je voor de levering van de gekochte goederen zal zorgen. Indien je een klant dan op zijn bestelling laat wachten of een ander product naar hem toestuurt, dan pleeg je wanprestatie. Je kunt dan door de schade die de consument lijdt aansprakelijk worden gesteld.

Ben je als affilate marketeer slechts een promotor van een bepaald product, dan wordt van je verwacht dat je informatie van hetgeen je aanprijst op waarheid berust. Zo voorkom je dat een consument op grond van een verkeerde voorstelling van zaken overgaat tot het kopen van een item, waardoor de koopovereenkomst vernietigbaar wordt. Ofschoon de koper door andere product reviews te lezen erachter zou kunnen komen dat wat je vertelde niet helemaal klopte, zal je dan als affilate partner aan geloofwaardigheid inboeten, wat de kans dat je geld verdiend met deze vorm van marketing, doet afnemen. En dan heb je natuurlijk ook nog rekening te houden met de belastingen. Je commissie is namelijk belastbaar en wordt onder de post inkomsten uit andere werkzaamheden, aangegeven.

De consument: is het eigenlijk wel zo gemakkelijk om online het gedrag van consumenten te beïnvloeden?

Je merkt het vast wel bij jezelf dat je:

 • iets koopt omdat je het echt nodig hebt. Het artikel voorziet namelijk in een van je basis behoeften en voorkomt bijvoorbeeld dat je honger hoeft te lijden. Zo zal je in je leven vaker een pak brood kopen dan een nieuwe vaas, omdat brood belangrijker is;
 • een artikel koopt omdat je denkt dat je het nodig zal hebben. Het feit dat men in 2020 bij het uitbreken van de Covid-19 pandemie winkelwagens vulde met closetpapier, is daar een voorbeeld van;
 • een aankoop doet omdat je het product leuk, praktisch of mooi vindt of denkt het in de toekomst nodig te kunnen hebben; en
 • omdat het je door iemand die je vertrouwd wordt aanbevolen. Dit kan een familielid of kennis zijn maar ook gewoon het bedrijf zelf die het product verkoopt. Je behoort dan tot de doelgroep waardoor hetgeen je te horen, zien of lezen krijgt over het desbetreffende item, een bepaald verlangen om het te bezitten bij je aanwakkert. Dit omdat je door de informatie die je krijgt erin gaat geloven dat je het product écht nodig hebt vanwege een of alle van de hierboven genoemde redenen.
  En ja dat online marketingstrategieën ook aanslaan blijkt ook uit het onderzoek “How Social Media Influences Online Purchases” dat in dit artikel wordt besproken.

Samenvattend kwam aan in dit onderzoek aan het licht dat het aantal internetters aan het groeien is. Dit als een direct gevolg van de diverse overheidsmaatregelen die erop gericht zijn ons te beschermen tegen het covid-19 virus. Vanwege de lock downs en het verplichte thuis blijven zochten velen hun toevlucht bij het internet. De ITC wereld speelde hierop in, door onder andere het doen van aankopen via het internet te vergemakkelijken. Dit leidde er toe dat:

 • consumenten minder stappen te volgen hebben voordat ze besluiten om een product te kopen: je ziet het product online en kan het gelijk bestellen. Je hoeft als consument dus niet te wachten op je eerst volgende “boodschappen halen dag” indien je iets online ziet, dat je bevalt;
 • Impuls inkopen ook toenemen omdat je als consument geneigd bent te luisteren naar de meningen en adviezen van personen binnen je netwerk;
 • er meer aan vergelijkend onderzoek gedaan wordt voordat men een product koopt;
 • dat reviews, stories over een product via onder meer Instagram voor nieuwsgierige klanten zorgt;
 • dat liefst 71% van de ondervraagde personen naar aanleiding van een aanbeveling op een sociaal netwerk platform meer over een artikel wilde weten en deze ook kocht; en
 • dat deze sociale netwerken ook gemakkelijk ingezet kunnen worden om naamsbekendheid te verwerven en consumenten aan je te binden.

Tevens is komen vast te staan dat aanbevelingen door influencers voor betrouwbaar worden aangemerkt,door hun volgers. Doordat deze groep veel aanhang heeft, kunnen ze door hun mening er voor zorgen dat een bepaald product bij je doelgroep aanslaat of massaal in de prullenbak wordt gegooid; zoals Kayley je liet doen met je soep.

Nu je dit weet, besef je zeker ook dat het loont om aan affilitate marketing te doen. Vandaar dat ik je in de volgende paragrafen ga vertellen hoe je dat kunt aanpakken. Maar voor ik dat doe omschrijf ik eerst vijf redenen waarom je nu een affiliate marketeer zou moeten worden.

Hoe wordt je affiliate marketeer?

Kayley is een influencer en heeft daardoor een grote groep personen achter zich. Zij kijken naar haar op en stellen zowel haar mening over de producten die ze promoot als haar adviezen zeer op prijs. Hierdoor zorgt ze voor leads en sales van het product wat haar een mooi bedrag oplevert. Omdat ze al een bekende actrice was, heeft het niet lang geduurd om een invloedrijke affliate marketeer te worden. Je hoeft als gewone burger er niet naar te streven om even succesvol als haar te zijn, maar je kunt er wel naar toewerken om dé affiliate marketeer te zijn wiens mening en aanbevelingen, door je doelgroep wordt gewaardeerd.

Volg daartoe de volgende stappen:

Weet wie je bent

Alleen als je weet wie je bent en waar je voor staat, zul je in staat zijn om anderen te overtuigen van de voorkeur die je aan bepaalde producten geeft. Door jezelf te kennen weet je ook welke manieren van communiceren met je doelgroep het best bij je passen en welke niet. Misschien vind je het te eng om video opnamens te maken waarin je demonstreert hoe de backpack die je aanbeveelt werkt. Hierdoor zijn vloggen of het delen van instructiefilmpjes via YouTube, ongeschikte methoden voor jou persoon in de beginfase van je marketeer carrière. Foto’s delen via Instagram en Pinterest of het schrijven van artikelen zijn dan stellig de opties waar je in eerste instantie voor moet kiezen. Maar als je merkt dat je doelgroep juist graag naar video’s kijkt, zal je op den duur toch (al dan niet geholpen door anderen) ook tot deze stap moeten overgaan.

Weet wat je wilt

Dit punt sluit aan bij de vorige. Je wilt natuurlijk geld verdienen als affiliate marketeer, doch dit moet niet je hoofddoel zijn. De reden waarom niet, is vrij simpel. Indien je je slechts focust op het verdienen van geld door het worden van een partner,raak je eerder gedemotiveerd wanneer het langer duurt voordat men via jou, een product aanschaft. Door je te concentreren op het hebben van goeie content op je website en het geleidelijk aan vergroten van je fanbase ga je rustiger door dit begin proces heen. Ondertussen bouw je je kennis over het online verkopen ook op, kom je te weten welk type marketeer je echt wilt zijn en verkrijg je ook inzicht in de interesses van je doelgroep.

Ga bij jezelf na hoeveel je weet over de producten die je wenst te promoten

Dat is indien je al enig idee hebt welk artikel dat zal zijn. Indien je een bepaalde hobby of interesse hebt of er een item is dat je vaak gebruikt, is de keus gauw gemaakt. Het enige dan je dan nog doen moet is zoeken naar een versie van dit product waarover je of al veel weet of dat je interessant genoeg vindt om je in te verdiepen. Hoe enthousiaster je bent over een artikel, hoe gemakkelijker het je zal lukken om anderen er ook voor te interesseren;

Google de producten en ga na hoe ze door anderen worden gepromoot

Ga ook na hoe groot de vraag naar dat product is, wat men er over het algemeen van vindt, en welke methoden andere affliate marketeers toepassen om de aandacht van de doelgroep op zich te vestigen;

Stel voor jezelf een doelgroep vas

Het product dat je wenst te promoten werd voor een bepaalde doelgroep ontwikkeld. Het is van belang dat je weet welke dat is zodat je voor jezelf kunt vaststellen of het je zal lukken om vanuit hun perspectief, dit artikel te promoten. Indien een doelgroep autobezitters zijn en je geen auto bezit, zal je erg veel moeite hebben om te begrijpen waarom vastzittende wipers een bestuurder irriteren. Een goeie recenssie schrijven over middel D van bedrijf M, zal je dan ook niet gemakkelijk afgaan.

Bouw een (eenvoudige het liefst CMS) website of laat het door iemand doen

kies voor een gemakkelijk te onthouden naam voor je website, zorg dat het niet moeilijk is om het te onderhouden, gebruik relevante zoekwoorden passend bij je product, hou het zo overzichtelijk mogelijk en zoek hulp voor het verwezenlijken van dit onderdeel indien je niet genoeg ervaring hebt. Je website in welke vorm (blog, vergelijkingswebsite, webwinkel) je het ook zal gieten, wordt namelijk je werkplek en visitekaartje als affiliate marketeer. Je wilt dat zoekmachines het kunnen vinden waardoor je steeds nieuwe bezoekers en volgers mag verwelkomen, een streven dat niet haalbaar is als je niet over genoeg SEO kennis beschikt. Besteedt het in dat geval dan ook uit, al zal je al doende ook veel aan de weet komen.

Maak accounts op verschillende sociale netwerken aan

Het is een gegeven dat velen zich laten beïnvloeden door wat hun vrienden, familie en collega’s van een bepaald product vinden. Sociale netwerk platforms zijn om die reden dan ook de plekken waar je als affiliate marketeer kunt groeien terwijl je ook nuttige informatie verzamelt over je doelgroep. Daarnaast vergroot het de onderlinge interactie. En… door je website content met anderen te delen binnen hun netwerk, helpen je volgers je om te klimmen in de zoekresultaten van zoekmachines als Google. Ook wordt Pinterest tegenwoordig gebruikt voor affiliate marketing en met succes. Hetzelfde geldt trouwens voor andere social media platforms.

een vrouw die de betekenis van affiliate marketing googled

Jezelf aanmelden met een affiliate netwerk

Je kunt je of bij een bedrijf zelf die een affiliate programma heeft aansluiten als marketeer of je aanmelden bij een affiliate netwerk. Het laatste is zoals je wellicht reeds vermoedt een netwerk dat een grote verscheidenheid van affiliate programma’s waaruit je kunt kiezen aanbiedt. Vaak kun je door op het menu van de website van een bedrijf te klikken erachter komen of zij een affiliate programma bezitten. Is dat niet het geval maar gaat het over een product dat je erg aanspreekt, ben je natuurlijk ook vrij om in een persoonlijke mail daar naar te informeren bij de directie. Er zijn zowel nationale als internationale affiliate netwerken.

 1. Daisycon is is een bedrijf dat je in de gelegenheid stelt om als publisher ( hun term voor affiliate marketeer) met je online bereik geld te verdienen. Ze geven je ook tools waarmee je gelijk aan de slag kunt.
 2. Wil je met E-books aan de slag, dan is hun affiliate marketing optie stellig wat voor jou. Aangezien ze hoge commissies uitdelen, lukt het je beslist wel om gauw een leuk bedrag bij elkaar te krijgen.
 3. Internationaal gezien is Amazon associates een van de meest bekende affiliate netwerken, waar je je bij kunt aansluiten. Door dat hun aanbod ook groot is vind je beslist een product dat je voldoende anspreekt om aan affliate marketing mee te doen.
 4. Werk aan content rond het door jou gekozen product: okay, je kunt je officieel affiliate marketeer noemen van een product of een serie producten. Je weet ondertussen ook op welke manier je deze producten het best onder de aandacht van je doelgroep kunt brengen. Tijd dus om aan de slag te gaan. Schrijf unieke teksten over je product, neem leuke video’s over het gebruik op, maak foto’s indien je het artikel bezit. Gebruik relevante zoektermen en post regelmatig nieuwe informatie waar je doelgroep wat aan heeft. Hou daarom de ontwikkelingen rond het door jou gekozen item ook altijd bij:
 5. Wees origineel: uit je vooronderzoek weet je hoe anderen hetzelfde product promoten. Doe een keuze uit de methoden die ze toepassen maar geef je eigen unieke draai aan de verschillende concepten, waardoor men nieuwsgierig wordt naar hetgeen jij te melden hebt over het product.

Tenslotte geef ik je wat snelle tips om uit te groeien tot een top affiliate marketeer

 • Wees eerlijk bij het promoten van producten. Je zult namelijk niet de enige zijn die product F van bedrijf M onder de aandacht van je doelgroep brengt. Als tien van zulke marketeers aangeven dat dit product alleen in de kleur blauw te koop is, is het bijvoorbeeld niet juist om aan te geven dat de gevraagde zwarte versie bestaat, die men via je link kan bestellen;
 • Wees geduldig: het zal een aantal maanden duren voor dat je hoog genoeg in zoekmachines ranged om tot 1 van de eerste zoekresultaten te behoren Door je SEO en SEA door een deskumdige te laten aanpakken kun je dit proces wellicht wel versnellen;
 • Wed niet slechts op een paard maar doe aan spreiding van het liefst gelijksoortige producten: richt je bijvoorbeeld op het bakken van cupcakes waardoor je zowel de ingrediënten van deze taartjes als de benodigdheden waarin je deze ingrediënten mengt en bakt, onder de aandacht van je doelgroep kunt brengen;
 • Ben zichtbaar op sociale media, adverteer er ook op.
 • Heb een vaste opbouw van je artikelen en video’s maar wees creatief genoeg om de inhoud van je berichten steeds aan te passen; en
 • Promoot je product vanuit het perspectief van je doelgroep: vraag je steeds af waarom ze überhaupt dit bakblik zouden willen hebben bijvoorbeeld.
 • Ben je helemaal nieuw met affiliate marketing? Volg dan een goede cursus over affiliate marketing om sneller te leren.

Ik wens je veel succes toe!

Website | + berichten

Boy is online marketing specialist en werkzaam in een online marketing agency, waarbij zijn focus ligt op SEO. Daarnaast heeft hij zijn eigen bedrijf en schrijft hij ook nog graag artikelen in de tijd die hij nog over heeft. Online marketing is voor hem meer hobby als werk en hij is altijd op de hoogte van de laatste updates in deze constant veranderende omgeving.