Privacyverklaring van geldgroeitonline.nl

Verwerking van Persoonsgegevens GeldGroeitOnline.nl verwerkt persoonlijke gegevens die u actief verstrekt bij het gebruik van onze diensten of het invullen van contactformulieren. De verwerkte gegevens kunnen omvatten:

  • Naam (bij reacties op een blogpost)
  • Adres (indien verstrekt)
  • Telefoonnummer (indien verstrekt)
  • E-mailadres (indien verstrekt)
  • IP-adres (voor Google Analytics analyses)

Doel van Gegevensverwerking Uw gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen, voor analytische doeleinden ter verbetering van onze website, en voor het uitvoeren van overeenkomsten.

Bewaartermijn Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, met een maximum van één jaar indien er geen overeenkomst is.

Delen met Derden Uw gegevens worden enkel gedeeld indien nodig voor overeenkomsten of wettelijke verplichtingen.

Websitebezoek Analyse Bezoekgegevens, waaronder IP-adres, worden geanonimiseerd verzameld voor website-analyse en verbetering.

Google Analytics Google Analytics wordt gebruikt voor het analyseren van websitegebruik en effectiviteit van advertenties. Deze gegevens worden door Google in de VS opgeslagen.

Uw Rechten U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verzoeken hiervoor kunt u sturen naar info@geldgroeitonline.nl.

Commitment aan Privacy Uw privacy is onze prioriteit. We gebruiken gegevens alleen voor het verbeteren van onze diensten en waarborgen de veiligheid ervan.

Wijzigingen in Privacybeleid Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op onze website. Belangrijke wijzigingen worden met uw toestemming doorgevoerd.

Beveiliging Wij nemen de beveiliging van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik en ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Bij twijfels of vragen over de beveiliging, neem contact op via info@geldgroeitonline.nl.